zdjecie inwestycji

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Płoski, gmina Wąsosz".

zdjęcie placu zabaw

Miło nam poinformować, że plac zabaw przy Klubie Dziecięcym w Wąsoszu został doposażony w różnorodne urządzenia małej architektury.

burmistrz z marszałkiem

11.09.2020 r. Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego promesę na dofinansowanie realizacji zadania "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DROZDOWICE WIELKIE - ETAP II".

miejsce inwestycji

6 kwietnia 2020 r. został przekazany plac budowy wykonawcy zadania pn. „Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu przy ul. Korczaka”.

skatepark - widok z góry

Trwają kolejne prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

zdjęcie inwestycji

Informujemy, że na terenie Klubu Dziecięcego w Wąsoszu powstał plac zabaw.

prace budowlane

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

logo DUW

Miło nam poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy w ramach podrozdziału 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, złożony w dniu 01.04.2019 r., na operację pt. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz” został rozpatrzony pozytywnie!

logo umwd

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Drozdowice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

brama stadionowa

Zakończono prace związane z remontem ogrodzenia frontowego Stadionu Miejskiego w Wąsoszu.