podpisanie umowy na sfinansowanie inwestycji

Dnia 18 stycznia 2019 roku w Górze Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Przybylskiej podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Ujście Baryczy” reprezentowaną przez Prezes Jolantę Wrotkowską na sfinansowanie zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz”.

Droga w Wiewierzy

Zakończono prace związane z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Wiewierz.

ulica Nowa - plac zabaw

Gmina Wąsosz informuje o zamontowaniu nowych elementów na placu zabaw przy ulicy Nowej w Wąsoszu.

świetlica we Wrzącej

Trwają prace związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca Śląska.

budowa drogi w Młynarach

Zakończono prace związane z zadaniem pn. "Młynary - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Zmodernizowana droga w Czarnoborsku

Zakończono prace związane z modernizacją drogi gminnej w Czarnoborsku

prace melioracyjne

Informujemy o zakończeniu prac związanych z zadaniem pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz".

Nowy budynek garażowy

Zakończono prace związane z budową budynku garażowego przy ulicy Rzemieślniczej w Wąsoszu w okolicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

klimatyzatory w świetlicach

Zakończono prace związane z montażem klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Kamieniu Górowskim oraz Drozdowicach Małych.

Zakończenie remontu elewacji budynku szkoły

Zakończono prace związane z remontem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu przy ulicy Zacisze 10.