prace budowlane

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

logo DUW

Miło nam poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy w ramach podrozdziału 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, złożony w dniu 01.04.2019 r., na operację pt. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz” został rozpatrzony pozytywnie!

logo umwd

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Drozdowice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

brama stadionowa

Zakończono prace związane z remontem ogrodzenia frontowego Stadionu Miejskiego w Wąsoszu.

zdjęcie placu zabaw

Miło nam poinformować, że plac zabaw przy Klubie Dziecięcym w Wąsoszu został doposażony w różnorodne urządzenia małej architektury.

nowy sprzęt - plac przy remizie

Gmina Wąsosz zrealizowała zadanie pod nazwą "Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz".

miejsce inwestycji

6 kwietnia 2020 r. został przekazany plac budowy wykonawcy zadania pn. „Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu przy ul. Korczaka”.

logo DUW

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy kolejną dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Kamień Górowski, gmina Wąsosz".

zdjęcie inwestycji

Informujemy, że na terenie Klubu Dziecięcego w Wąsoszu powstał plac zabaw.

logo DUW

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Górka Wąsoska - Gola Wąsoska - droga dojazdowa do gruntów rolnych".