zdjęcie ukończonej inwestycji

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina".

przebudowywana droga

Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1101D Daszów - Baranowice".

infografika - dofinansowanie

Opublikowano wyniki pierwszego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu "Polski Ład".

wyremontowana świetlica

10 września 2021 r. dokonano odbioru zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel".

zdjęcie miejsca prac

Trwa realizacja zadania pn. "Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza".

spotkanie z wykonawcą robót

Informujemy, że dzisiaj Gmina Wąsosz podpisała umowę na kolejną inwestycję.

odcinek przebudowanej drogi

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, budowa zjazdu - włączenie do drogu powiatowej nr 1101D Daszów - Baranowice"

podpisanie umowy

Informujemy, że 2 września 2021 r. Gmina Wąsosz podpisała umowę na kolejną inwestycję drogową.

przebudowywana droga

Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina".

logo ODW

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź w dniu 31 sierpnia 2021 r. w imieniu Gminy Wąsosz podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel”.