Chodnik w Lechitowie

Mieszkańcy Lechitowa mogą już korzystać z nowo wybudowanego chodnika.

Zakończenie przebudowy drogi w Lechitowie

Informujemy, że oddano do użytku drogę gminną położoną we wsi Lechitów. Wartość robót budowlanych, sfinansowanych w całości ze środków gminnych, wyniosła 49799,99 zł.

Piłkochwyty na boisku szkolnym w Czarnoborsku

W dniu 28 czerwca 2016 roku w miejscowości Czarnoborsko dokonano odbioru piłkochwytów oddzielających wielofunkcyjne boisko szkolne od sąsiedniej posesji.