Modernizacja ulicy Zygmunta Bartkowiaka

W miejscowości Wąsosz trwają prace związane z modernizacją ulicy Zygmunta Bartkowiaka.

Kosiarka bijakowa

Gmina Wąsosz informuje o zakupie kosiarki bijakowej ROLMEX KB 140 HD "Y" z amortyzatorem gazowym i otwieraną klapą tylną w kwocie 27 416,70 zł.

Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Trwają prace związane z zadaniem pn. "Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Powstają nowe miejsca parkinowe w Wąsoszu

Trwają prace związane z zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V". Informujemy, że w ramach zadania pojawi się około 20-25 miejsc parkingowych, które odciążą często przepełniony zaparkowanymi autami Plac Wolności.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V

Trwają prace związane z zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V". Prace aktualnie wykonywane prowadzą do odtworzenia nawierzchni o łącznej powierzchni 5 285,50 m2.

Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych" w kwocie 208 950 zł. 

Rozbudowa budynku gospodarczego w Bełczu Małym

W miejscowości Bełcz Mały trwają obecnie prace związane z rozbudową budynku gospodarczego - świetlicy.

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanym wsparciu finansowych w kwocie 20 144,76 zł w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury zlokalizowanej przy rzece Barycz w miejscowości Wąsosz, Gmina Wąsosz”. 

Rozbudowa budynku gospodarczego w Drozdowicach Małych

W miejscowości Drozdowice Małe trwają obecnie prace związane z rozbudową budynku gospodarczego - świetlicy.

Budowa budynku garażowego

Urząd Miejski Wąsosza informuje o rozpoczęciu prac związanych z budową budynku garażowego przy ulicy Rzemieślniczej w Wąsoszu  w okolicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.