Remont świetlicy wiejskiej w Pobielu

W miejscowości Pobiel trwają obecnie prace remontowe świetlicy wiejskiej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - prace budowlane

Trwają prace budowlane w ramach zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V"

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeladź Wielka

W miejscowości Czeladź Wielka trwają obecnie prace wykończeniowe związane z modernizacją świetlicy wiejskiej.

Nowa droga w Cieszkowicach

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie inwestycji „Cieszkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych” został rozpatrzony pozytywnie.

Remont dróg gminnych

Gmina Wąsosz dokonała remontu dróg gminnych w miejscowościach: Bełcz Górny, Sułów Wielki, Chocieborowice M.

Nowa świetlica wiejska w Baranowicach

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranowice.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeladź Wielka

W miejscowości Czeladź Wielka trwają obecnie prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej.

Budowa chodnika w Czarnoborsku

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Czarnoborsko.

Modernizacja dróg

W grudniu Gmina Wąsosz przeprowadziła remonty dróg w miejscowościach: Świniary i Czarnoborsko.

Rozpoczęto remont nawierzchni boiska przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu.