banner ogranizatora

Informujemy, że Gmina Wąsosz znalazła się na liście inwestycji wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja pilotażowa 2022.

zdjęcie miejsca prac - inwestycja drogowa

Trwają prace związane z realizacją największej inwestycji drogowej w Gminie Wąsosz.

moment podpisania umowy przez strony

Gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska".

uczestnicy podpisania umowy z wykonawcą

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120165D. Lubiel – droga dojazdowa do gruntów rolnych."

podpisanie umowy z wykonawcą

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska - Gola Wąsoska".

zdjęcie dokumentu

Gmina Wąsosz otrzymała promesę, podpisaną przez Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oraz Grzegorza Macko - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice”, z kwotą dofinansowania: 39 962,00 zł.

tablica informująca o wykonanym zadaniu w miejscu inwestycji

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120165D. Lubiel – droga dojazdowa do gruntów rolnych".

informacja o wniosku

Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz" w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

tablice informujące o projekcie

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice".

logo przetargowe

Gmina Wąsosz zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym do wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice".