tablica informacyjna projektu

Gminie Wąsosz przyznano środki w  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin.

tablica informacyjna inwestycji

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Wąsosz".

tablica informacyjna projektu

Gminie Wąsosz przyznano środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin.

tablica informacyjna inwestycji

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska - Gola Wąsoska".

tablica informacyjna projektu

Gminie Wąsosz przyznano środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin.

banner ogranizatora

Informujemy, że Gmina Wąsosz znalazła się na liście inwestycji wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja pilotażowa 2022.

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego oraz montaż elementów małej architektury w ramach inwestycji „Amfiteatr odNowa”.

moment podpisania umowy przez strony

Gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsoska".

przecięcie wstęgi

07.12.2022 r.  odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych dróg w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przebudowanej drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

podpisanie umowy z wykonawcą

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska - Gola Wąsoska".