logo UMWD

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, Gmina Wąsosz otrzymała dotację na realizację 3 zadań:

zdjęcie ukończonej inwestycji

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina".

tablica z danymi dotowanej inwestycji

Gminie Wąsosz przyznano środki w ramach złożonego Wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR).

infografika - dofinansowanie

Opublikowano wyniki pierwszego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu "Polski Ład".

uczestnicy spotkania

Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj umowę na realizację dwóch inwestycji:

zdjęcie miejsca prac

Trwa realizacja zadania pn. "Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza".

zdjęcie inwestycji drogowej

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza".

odcinek przebudowanej drogi

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, budowa zjazdu - włączenie do drogu powiatowej nr 1101D Daszów - Baranowice"

tablica informacyjna

Dzisiaj odbyło się otwarcie przebudowanej drogi na odcinku Kowalowo - Czeladź Wielka.

przebudowywana droga

Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina".