roboty budowlane

Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Drozdowice Wielkie - Etap II".

skatepark - widok z góry

Trwają kolejne prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

nowe miejsce zabawy

25 września 2020 roku został oficjalnie otwarty plac zabaw z elementami skateparku zlokalizowany przy ul. Korczaka Wąsoszu.

prace budowlane

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

zdjęcie budowy

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

logo umwd

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Drozdowice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

zdjecie inwestycji

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Płoski, gmina Wąsosz".

zdjęcie placu zabaw

Miło nam poinformować, że plac zabaw przy Klubie Dziecięcym w Wąsoszu został doposażony w różnorodne urządzenia małej architektury.

burmistrz z marszałkiem

11.09.2020 r. Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego promesę na dofinansowanie realizacji zadania "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DROZDOWICE WIELKIE - ETAP II".

miejsce inwestycji

6 kwietnia 2020 r. został przekazany plac budowy wykonawcy zadania pn. „Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu przy ul. Korczaka”.