plakat informujący o projekcie

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zaprasza do głosowania!

plakat BO 2022

BUDŻET OBYWATELSKI Gminy Wąsosz na 2022 r - wyniki procedury odwoławczej.

plakat BO 2022

12.10.2021 r. komisja do spraw budżetu obywatelskiego dokonała oceny złożonych wniosków.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrz Wąsosza ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c

Zgodnie z harmonogramem, od 10 do 30 września istnieje możliwość zgłaszania projektów do "Budżetu Obywatelskiego 2022" gminy Wąsosz!