plakat informujący o procedurze Budzetu Obywatelskiego

Przypominamy - rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wąsosz!

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.) Burmistrz Wąsosza przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsosz z Organizacjami Pozarządowymi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Informacja Burmistrza Wąsosza o wynikach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

logo informacyjne

W terminie do 29 października 2021 r. oddano 635 głosy, w tym 11 nieważnych, a wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wąsosz na rok 2022 przedstawiają się następująco:

plakat informujący o projekcie

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zaprasza do głosowania!