logo dyskusji

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 upływa termin na składanie pisemnych zgłoszeń mieszkańców gminy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wąsosz za 2019 r”.

 

Raport ten będzie rozpatrywany na XXII sesji Rady Miejskiej Wąsosza w dniu 22 czerwca 2020 r. Zgłoszenie winno być poparte 20 podpisami mieszkańców gminy.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać przy składaniu wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego Wąsosza.