plakat BO 2022

12.10.2021 r. komisja do spraw budżetu obywatelskiego dokonała oceny złożonych wniosków.

 

 

Protokół z prac komisji znajduje się poniżej.

POBIERZ