Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 872/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 13.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

 

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 20 kwietnia 2023 r. w następujących formach:

Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

• w wersji papierowej przesłanej bezpośrednio na adres siedziby Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz lub osobiście, w godzinach pracy Urzędu;

• w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy prac oraz główne założenia dokumentu, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

 

Ankiety on-line dostępnej pod adresem:. https://forms.office.com/e/aa92ae8Hht

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:

• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wasosz.eu/

• na stronie internetowej https://www.wasosz.eu/

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz.

 

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono uwag oraz propozycji zmian projektu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ankiet. Raport podsumowujący wyniki ankietyzacji stanowi załącznik do informacji podsumowującej przeprowadzone konsultacje społeczne. Analiza ankiet wskazała na trafność zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ankietowani ocenili projekty jako odpowiednie, skierowane do różnych grup społecznych. Jako projekt zintegrowany, który najbardziej poprawi jakość życia w obszarze rewitalizacji ankietowani wskazali „Szlakiem pięciu mostów”. Za pośrednictwem formularza składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi.

Raport podsumowujący wyniki ankietyzacji