W terminie od 25 do 31 października 2023 r. oddano 2852 głosów, w tym 217 nieważnych. Zespół w drodze weryfikacji określił, że wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wąsosz na rok 2024 przedstawiają się następująco:

 

 

L.P.

Tytuł projektu

ILOŚĆ GŁOSÓW WAŻNYCH

1

„DOPOSAŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W CZARNOBORSKU W CAŁOROCZNĄ SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ”

808

2

„WESOŁY PLAC NAUKI I ZABAWY PRZY PSP W PŁOSKACH”

226

3

“MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POBIELU”

573

4

„BUDOWA STAŁEJ INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ BOISK SPORTOWYCH W WĄSOSZU”

409

5

„na STRAŻy bezpieczeństwa Naszej Gminy”

619