plakat informujący o projekcie

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zaprasza do głosowania!

plakat o BO 2023

Prezentujemy bazę projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrz Wąsosza ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

plakat informujący o procedurze Budzetu Obywatelskiego

Przypominamy - rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wąsosz!

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.) Burmistrz Wąsosza przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsosz z Organizacjami Pozarządowymi