plakat informujący o procedurze Budzetu Obywatelskiego

Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wąsosz!

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.

logotyp

Protokół z konsultacji w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Czaple, Jawor, Kobylniki, Marysin, Młynary, Stefanów, Unisławice, Zubrza, Borowna, Podmieście, Sądowel.

logotyp konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości.

logo informacyjne

W terminie do 28 października 2022 r. oddano 671 głosów, w tym 71 nieważnych, a wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wąsosz na rok 2023 przedstawiają się następująco: