Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrz Wąsosza ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c

Zgodnie z harmonogramem, od 10 do 30 września istnieje możliwość zgłaszania projektów do "Budżetu Obywatelskiego 2022" gminy Wąsosz!

plakat BO 2021

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wąsosz! Zgłoś projekt i miej wpływ na rozwój naszego regionu.

baner projektu

Szanowni Państwo! Kieruję do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego Wspólnej dla Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Wąsosza przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsosz z Organizacjami Pozarządowymi