plakat informujący o projekcie

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zachęca do głosowania! Czas na wybranie projektów do realizacji spośród zgłoszonych przez mieszkańców gminy Wąsosz do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

plakat informujący o projekcie

Rusza pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Wąsosz 2020!

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Burmistrz Wąsosza ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) we Wrocławiu informuje, że rozpoczyna proces konsultacji społecznych

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Informacja Burmistrza Wąsosza o wynikach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie