Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.

logotyp

Protokół z konsultacji w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Czaple, Jawor, Kobylniki, Marysin, Młynary, Stefanów, Unisławice, Zubrza, Borowna, Podmieście, Sądowel.

logotyp konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości.

logo informacyjne

W terminie do 28 października 2022 r. oddano 671 głosów, w tym 71 nieważnych, a wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wąsosz na rok 2023 przedstawiają się następująco:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie