logotyp konsultacyjny

Burmistrz Wąsosza ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw:

logo informacyjne

W terminie od 25 do 31 października 2023 r. oddano 2852 głosów, w tym 217 nieważnych. Zespół w drodze weryfikacji określił, że wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wąsosz na rok 2024 przedstawiają się następująco:

logotyp konsultacje

W związku z planami utworzenia żłobka w miejscowości Pobiel zwracamy się do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat z prośbą o wypełnienie ankiety badającej potrzebę utworzenia żłobka.

plakat informujący o głosowaniu

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zaprasza do głosowania!

logotyp konsultacji

Informacja Burmistrza Wąsosza o wynikach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.)