Nabór wniosków na projekt grantowy!

LGD Ujście Baryczy informuje, że dnia 22.03.2018r. został ogłoszony nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na projekt grantowy „Turystyka i promocja Ujścia Baryczy” w zakresie:

 


• Doposażenia podmiotów kultywujących dziedzictwo lokalne,
limit środków 54 000 zł;
• Aktywnej promocji Ujścia Baryczy (wydawnictwa, wydarzenia, materiały promocyjne),
limit środków 108 000 zł;
• Turystyki i rekreacji w Ujściu Baryczy (obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej),
limit środków 108 000 zł

Termin składania wniosków:

od 10.04.2018r. do 25.04.2018r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 25 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00 - w Biurze LGD Ujście Baryczy, Góra, ul. Armii Polskiej 11-13

Szczegółowe informacje dotyczące naboru tzn. ogłoszenie oraz dokumenty
do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl
w zakładce PROW 2014-2020 
- NABORY  - 1-2018-G