LGD Ujście Baryczy - nabory wniosków

LGD Ujście Baryczy informuje, że dnia 20.04.2018r. zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na działania:

• Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór 1/2018
• Rozwój działalności gospodarczej – nabór 2/2018
• Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – nabór 3/2018
• Wzmocnienie kapitału społecznego – nabór 4/2018

Termin składania wniosków: od 14 maja do 28 maja 2018r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 28 maja 2018 r. do godziny 12.00 - w Biurze LGD Ujście Baryczy, Góra, ul. Armii Polskiej 11-13

Szczegółowe informacje dotyczące naborów tzn. ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl w zakładce PROW 2014-2020 - NABORY


Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”