Nabory wniosków - LGD Ujście Baryczy

LGD Ujście Baryczy informuje, że dnia 28.03.2017r. zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na działania:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Rozwój działalności gospodarczej
  • Wzmocnienie kapitału społecznego
  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

 

Termin składania wniosków:
od 18 kwietnia do 05 maja 2017r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 05 maja 2017 r. do godziny 12.00 - w Biurze LGD Ujście Baryczy, Góra, ul. Armii Polskiej 11-13

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów tzn. ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl w zakładce PROW 2014-2020 NABORY