Nabory wniosków - LGD Ujście Baryczy

LGD Ujście Baryczy informuje, że dnia 28.03.2017r. zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na działania:

Zmiana lokalizacji biura LGD!

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” informuje o zmianie lokalizacji biura LGD. 

Zaproszenie na szkolenie dla beneficjentów 25.10.2016

Zapraszamy pracowników gmin, jednostek kultury odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów na szkolenie w dniu 25 października (wtorek) w godz. 9:00 – 15:00 s. 110 UMiG w Górze.

Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz znalazła się w gronie grup wybranych do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.