Drukuj

II sesja Rady Miejskiej Wąsosza odbyła się 30 listopada 2018r w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza, który  na wstępie powitał p. Pawła Niedźwiedzia – Burmistrza Wąsosza , pracowników Urzędu oraz pozostałych gości zaproszonych. W sesji uczestniczyło  24   sołtysów wsi.

Na początku Rada przyjęła protokół z I sesji,  a następnie przystąpiono do wyboru Komisji Stałych Rady.

W wyniku głosowania jawnego Rada Miejska Wąsosza dokonała wyboru składów osobowych Komisji oraz wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji.

KOMISJA REWIZYJNA :

 1. Radna Maślejak Jolanta – Przew. Komisji
 2. Radna Golba Ewa- Wiceprzew. Komisji
 3. Radny Chorostkowski Jacek
 4. Radna Czaja Renata
 5. Radna Dąbek Ewa
 6. Radny Szyjka Robert

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Radna Golba Ewa- Przew. Komisji
 2. Radny Lasak Zbigniew -Wiceprzew. Komisji
 3. Radny Chorostkowski Jacek
 4. Radny Królikowski Krzysztof
 5. Radny Jabłoński Tomasz
 6. Radny Zapór Zbigniew
 7. Radny Biernacki Władysław
 8. Radny Szyjka Robert

KOMISJA BUDŻETU, INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO

 1. Radna Czaja Renata – Przew.Komisji
 2. Radny Ptak Dariusz- Wiceprzew. Komisji
 3. Radny Rapior Andrzej
 4. Radny Skibniewski Tomasz
 5. Radna Maślejak Jolanta
 6. Radny Chorostkowski Jacek
 7. Radna Dąbek Ewa

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA ,SPORTU I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 1. Radna Dąbek Ewa- Przew.Komisji
 2. Radny Skibniewski Tomasz- Wiceprzew. Komisji
 3. Radny Rapior Andrzej
 4. Radna Maślejak Jolanta,
 5. Radny Ptak Dariusz
 6. Radny Biernacki Władysław
 7. Radny Jabłoński Tomasz

KOMISJA  ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Radny Szyjka Robert– Przew. Komisji
 2. Radny Lasak Zbigniew- Wiceprzew. Komisji
 3. Radny Chorostkowski Jacek
 4. Radny Zapór Zbigniew
 5. Radna Czaja Renata,
 6. Radny Królikowski Krzysztof

W dalszej części sesji Rada na wniosek  Wojewody Dolnośląskiego podjęła  uchwałę zmieniającą uchwałę  Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zmiana ta polegała  na uchyleniu zapisów powielonych z ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ostatnia uchwała z tej sesji dotyczyła ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza. Po dyskusji w tym punkcie ustalono wynagrodzenie dla Burmistrza w wysokości 9.520,00 zł miesięcznie brutto.

 Na zakończenie sesji  Przewodniczący Rady zwołał  III sesję Rady Miejskiej Wąsosza na dzień 12 grudnia 2018r o godz. 10.00. , a następnie zamknął obrady.

KSZ