Drukuj
Sesja RM

Dnia 27 marca 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się VII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Przyjęcie porządku obrad.
 3.     Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5.     Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Czeladź Wielka.
 7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
 9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  zasad korzystania  w celach wędkarskich ze zbiorników wodnych będących we władaniu gminy Wąsosz.
 10.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr V/25/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 lutego 2019r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 11.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.
 12.     Informacje Przewodniczącego Rady.
 13.     Wolne głosy i wnioski.
 14.     Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki