Sesja RM

Dnia 18 kwietnia 2019r o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
  5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki