Drukuj
Sesja RM

27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla SZBGKiM w Wąsoszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiel.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chocieborowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2020r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planów pracy Komisji stałych Rady na 2020r.
 16. Sprawozdania z działalności Komisji za 2019r.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki