Sesja RM

31 marca (wtorek) 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19 oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego sesja odbędzie się bez udziału sołtysów wsi oraz publiczności.

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnej.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2020r.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki