Drukuj

Dnia 31 marca 2020r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XX sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

Sesję prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady w której uczestniczyli p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza , p. Jadwiga Rodzewicz skarbnik Gminy, p. Marcin Koziński sekretarz Gminy. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 sesja odbyła się bez udziału sołtysów wsi i publiczności.

Przewodniczący Rady otworzył sesję , stwierdził prawomocność obrad, a następnie Rada przyjęła porządek obrad. W punkcie interpelacji i zapytań radny Jacek Chorostkowskiego zadał pytanie dlaczego nie przesłano do Starosty Górowskiego jego interpelacji w sprawie zabezpieczenia przed utratą majątku przy sprzedaży szpitala górowskiego natomiast radny Andrzej Rapior wnioskował o zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów bio.

W kolejnym punkcie sesji Pan Burmistrz przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, w którym wydał 15 Zarządzeń następnie omówił sytuację epidemiczną na terenie gminy Wąsosz oraz oferowaną pomoc dla szpitala rawickiego na zakup sprzętu ochronnego.

Następnie Rada Miejska Wąsosza podjęła następujące uchwały:

 

KSZ