Drukuj
Sesja RM

Dnia 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

 

 

 

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów oraz publiczności w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wodniki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2020r.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki