Sesja RM

Dnia 16 maja 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się LII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 marca 2023r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2023r. na działalność Burmistrza Wąsosza.
 8. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę dotyczącą regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Wąsosz porozumienia gminno- powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  RM Wąsosza Nr XIX/138/16 z dnia 28 czerwca 2016r.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki