Dnia  14 września 2023r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się  LV sesja Rady Miejskiej Wąsosza.

 

Sesję otworzył i prowadził p. Wiesław Stolicki Przewodniczący Rady, w której uczestniczyło 11 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli :  p. Paweł Niedźwiedź -burmistrz Wąsosza, p. Jadwiga Rodzewicz -skarbnik Gminy,  p. Paweł Walkowiak- Sekretarz Gminy, Pani Irena Wachowiak – radca prawny Urzędu, 20 sołtysów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy, publiczność.

Rada przyjęła porządek obrad  LV sesji, następnie radni przyjęli  protokół z LIV sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej 19 lipca 2023r.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji ani zapytań.

W dalszej części sesji  Burmistrz przedstawił informację z jego działalności w okresie między sesjami od 19 lipca do 14 września 2023r.

W kolejnych punktach porządku obrad  Rada  Miejska Wąsosza dokonała wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy.

Ponadto Rada podjęła następujące uchwały:  

  1. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra
  3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
  4. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok
  6. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej w miejscowości Wiklina

W punkcie wolne głosy i wnioski wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. Zostały poruszone tematy dotyczące wyjaśnienia dodatkowego zatrudnienia przez kierownictwo Urzędu , budowy świetlicy w Chocieborowicach, Statutu sołectw, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, wyborów do Sejmu i Senatu RP ustalonych na 15 października 2023r.

                                 

 

Nagrania Sesji Rady Miejskiej Wąsosza publikowane są na oficjalnym kanale prowadzonym przez Urząd Miejski Wąsosza pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/37/gmina-wasosz 

P.H.
K.SZ.