Sesja RM

19 lutego (poniedziałek) 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się LXI SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LX sesji RM Wąsosza.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz w ćwiczeniach.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wąsosz na lata 2024-2026.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2024r.  
9.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wąsosz na 2024r.
11.    Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych RM Wąsosza za 2023r.
12.    Informacje Przewodniczącego Rady.
13.    Wolne głosy i wnioski.
14.    Zamknięcie sesji.  

 

Jednocześnie informuję, że dnia 16 lutego 2024 . o godz. 13.00 w Urzędzie  Miejskim Wąsosza w sali nr 30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady celem  omówienia i  zaopiniowania projektów uchwał.  


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki