7 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza odbyła się I sesja Rady Miejskiej Wąsosza kadencji 2024-2029, którą zgodnie z przepisami zwołał Komisarz Wyborczy we Wrocławiu.

Ta wyjątkowa sesja rozpoczęła się odsłuchaniem hymnu państwowego, a otwarcia sesji dokonał najstarszy radny - Jerzy Kobylak.
Następnie Dorota Kulik - przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z Jolantą Maślejak - członkiem Komisji Wyborczej wręczyły nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Prowadzący obrady odczytał rotę ślubowania, a następnie wszyscy radni kolejno złożyli ślubowanie, które uprawnia do wykonywania mandatu radnego.
W dalszej części uroczystości przedstawiciele Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyli także Pawłowi Niedźwiedziowi zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Wąsosza.
Po wręczeniu zaświadczenia o wyborze, Paweł Niedźwiedź złożył uroczyste ślubowanie, tym samym obejmując obowiązki Burmistrza Wąsosza. Na ręce Burmistrza Wąsosza zostały złożone kwiaty oraz gratulacje.
W swoim przemówieniu Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź podziękował mieszkańcom za wybór i powierzone zaufanie. Wstępnie omówił także najważniejsze cele do zrealizowania podczas nowej kadencji, podkreślając istotę współpracy z Radą Miejską Wąsosza - dla dobra i rozwoju gminy.
W dalszej części I sesji Rady Miejskiej Wąsosza przystąpiono także do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wąsosza. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej Wąsosza w kadencji 2024-2029 wybrany został radny Tomasz Skibniewski. Następnie radny senior - Jerzy Kobylak przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wąsosza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza - Tomasz Skibniewski zwrócił się do Rady z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych punktów dotyczących wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wąsosza oraz powołanie Komisji Stałych.
W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wąsosza. W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Wąsosza na kadencję 2024-2029 wybrani zostali radna Bogusława Lorenc oraz radny Dariusz Ptak.
W następnych punktach w wyniku głosowania jawnego Rada Miejska Wąsosza dokonała wyboru składów osobowych Komisji oraz wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji.

Poniżej przedstawiamy składy osobowe poszczególnych komisji:

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Radny Kobylak Jerzy - Przewodniczący Komisji
2. Radna Gransort Barbara - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Radna Dąbrowska Justyna
4. Radna Opioła Katarzyna
5. Radna Czaja Renata
6. Radny Chorostkowski Jacek
7. Radna Maciejewska Monika
8. Radna Wende Agnieszka
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1. Radna Kalinowska Joanna - Przewodniczący Komisji
2. Radna Matuszkowiak Agata - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Radny Królikowski Krzysztof
4. Radny Chorostkowski Jacek
5. Radna Czaja Renata
6. Radna Maciejewska Monika
7. Radny Kobylak Jerzy
8. Radna Wende Agnieszka
KOMISJA BUDŻETU, INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO:
1. Radna Czaja Renata - Przewodnicząca Komisji
2. Radny Ptak Dariusz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Radny Chorostkowski Jacek
4. Radna Wende Agnieszka
5. Radna Maciejewska Monika
6. Radny Ptak Dariusz
7. Radna Opioła Katarzyna
8. Radna Matuszkowiak Agata
9. Radna Kazubska Anna
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I OPIEKI SPOŁECZNEJ:
1. Radna Dąbrowska Justyna - Przewodnicząca Komisji
2. Radna Gransort Barbara - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Radna Lorenc Bogusława
4. Radny Ptak Dariusz
5. Radna Kazubska Anna
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
1. Radna Opioła Katarzyna - Przewodnicząca Komisji
2. Radny Królikowski Krzysztof - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Radna Kalinowska Joanna
4. Radna Matuszkowiak Agata
5. Radny Kobylak Jerzy
6. Radna Bogusława Lorenc

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza poinformował o terminie II sesji Rady Miejskiej Wąsosza, która została zaplanowana na 28 maja 2024 r. Tym samym zakończono I sesję Rady Miejskiej Wąsosza kadencji 2024-2029.
Życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów w działaniach na rzecz gminy Wąsosz!

PH

 

was 100524 1

was 100524 1

was 100524 1

was 100524 1

was 100524 1

was 100524 1