Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu przekazuje informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
 
Linki do informacji o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r. wraz z załącznikami - zawiadomienie, oświadczenie, ewentualnie wykaz popierających.
 
Komitet wyborczy partii politycznej - link
 
 
Koalicyjny komitet wyborczy- link
 
 
Komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej
zamierzający zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie: link
 
zamierzający zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie link
 
 
Komitet wyborczy wyborców
zamierzający zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie link
 
zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie link
 
zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców link