logotyp wyborczy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

logotyp wyborczy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

logotyp wyborczy

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

logotyp wyborczy

Informacja Burmistrza Wąsosza z dnia 15 września 2023 r. o zmianie w podziale na stałe obwody głosowania.

logotyp wyborczy

Wszelkie informacje dotyczące Referendum Ogólnokrajowego zaplanowanego na 15 października 2023 r.  są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej :