Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze ogłaszają II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”.

Konsultacje społeczne dotyczące formy i treści karty do głosowania

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy  uprzejmie informuje, iż organizuje w środę, 21 czerwca br. w godz.: od 9.00 do 15.00 w siedzibie delegatury (IV piętro, budynek Starostwa Powiatowego) dzień  otwarty dla wyborców.

Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów
oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego. Dodatkowo w dniu 26 czerwca br.  w godz.: od 11.00 do 15.00 i w dniu  27 czerwca br.  w godz.: od 8.00 do 12.00 w holu budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy
Pl. Słowiańskim 1, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy  udostępni do konsultacji społecznych wzory kart do głosowania w wyborach samorządowych.

Wyborcy poproszeni zostaną  o wypowiedzenie się w krótkiej, 2-wu punktowej ankiecie na temat wielkości-formatu  karty wyborczej (wielkoformatowa czy broszurowa) oraz zrozumiałości treści zawartej w instrukcji głosowania zawartej na pierwszej stronie karty – książeczki.

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Legnicy

Rejestr wyborców - informacja

Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Komisja Wyborcza przypominają:

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

  Wizualizacja wyników wyborów do Sejmu RP oraz Senatu RP