Dnia 25 czerwca w Urzędzie Miejskim Wąsosza przekazano sprzęt ratownictwa medycznego przedstawicielom jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz.

Przekazania dokonał Zastępca Burmistrza Grzegorz Kordiak wspólnie z Inspektorem ds. wojskowości i OSP Stanisławem Lewickim. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnej Wielkiej została doposażona w zestaw typu PSP R1, natomiast defibrylatory wraz z kluczami pediatrycznymi i walizką do defibrylatora trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu i Czeladzi Wielkiej.
Zadanie współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Całkowity koszt zadania wyniósł 18 830,00 zł, w tym wkład własny gminy stanowiący 1% w wysokości 188,30 zł.