Informujemy, że w związku z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być zarażone wirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiło platformę komunikacyjną przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

 

Podajemy link do platformy: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.03.2020 r. Pobierz