promesa dla OSP

Dnia 10 lipca dwie jednostki z terenu naszej gminy otrzymały promesę od WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.

Obie jednostki złożyły wnioski o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Serdecznie gratulujemy! Nowy sprzęt na pewno przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności.