logotyp systemu

Mając na względzie potrzebę sprawnej realizacji procesu ostrzegania i informowania ludności w formie przekazywania informacji, komunikatów i ostrzeżeń, przypominamy o możliwości korzystania z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), będącego darmową i powszechną usługą umożliwiającą powiadamianie obywateli o zagrożeniach, dostępną m.in. poprzez telefony komórkowe.W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne, hydrologiczne oraz miejscowe zagrożenia. Ponadto w RSO dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.
Informacja jak korzystać z w/w aplikacji znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania
Aplikację można również wyszukać w dowolnej przeglądarce po słowach kluczowych ”RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.