Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wąsoszu

 

Kontakt w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: (065) 5437 850, FAX (065) 5437 707

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego jest:

 • pełnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (w fazie organizacji);
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 • dokonywanie wstępnej sytuacji oraz powiadamianie Burmistrza;
 • przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów samorządów terytorialnych oraz dla środków masowego przekazu;
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zorganizowania zgromadzeń (zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach);
 • przekazywanie informacji o zdarzeniach do Powiatowego CZK.

 

W sytuacjach kryzysowych:

 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 • śledzenie przebiegu prowadzonych przez władze samorządowe akcji ratunkowych o małym zasięgu;
 • zbieranie informacji o rozwoju sytuacji, przetwarzanie jej i przekazywanie do poszczególnych grup roboczych;
 • przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodnie z decyzją szefa grupy do wykonawców (instytucji), przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lub materiałowe;
 • nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców.

 

Telefony alarmowe:

Policja - 997, (65) 5437 997

Straż Pożarna - 998, (65) 5437 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Pogotowie wodno - kanalizacyjne - 994

Numer alarmowy z telefonów komórkowych - 112

 

Ważne telefony:

Powiatowy Inspektor Sanitarny – (65) 543 23 54

Powiatowy Zarząd Dróg - (065) 544 45 27

Powiatowa Inspektor Weterynarii - (65) 543 23 46

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - (65) 5443944

Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - (65) 543 23 54

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu - (65) 543 74 70

 

Telefony zaufania:

Dla ofiar przemocy w rodzinie - NIEBIESKA LINIA - 801-120-002

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień - 22 8236532


Wpisz kontakt ICE do komórki!!!

 
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
 

Wyżej wymienione służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekłe, alergie... Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie uprościłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski.