teren działań służb

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zagrożeniem hydrologicznym/powodziowym występującym na terenie gminy Wąsosz, informujemy że pomimo przekroczonych stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzece Orli i Baryczy sytuacja jest stabilna i monitorowana przez Gminę Wąsosz, Gminne Zarządzanie Kryzysowe, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

infografika

Szanowni Mieszkańcy, w związku z systematycznym podnoszeniem się poziomu wody w rzekach, istnieje realne zagrożenie powodzią na terenie gminy Wąsosz.

mapka sytuacyjna - ruch 1 listopada

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku w okolicach cmentarza (ul. Rzemieślnicza) możemy spodziewać się wzmożonego ruchu.

podpisanie aktu darowizny

23.10.2023 r. Burmistrz Wąsosza w formie darowizny przekazał na rzecz Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w imieniu której działał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – Robert Frąckowiak, nieruchomość oznaczoną nr 23/3, o pow. 0,2515 ha położoną w obrębie Wąsosza (przy ul. Rzemieślniczej) pod budowę komisariatu.

strona www komendy policji

Komenda Powiatowa Policji w Górze informuje, że kolejne spotkanie online poświęcone bezpieczeństwu seniorów odbędzie się 6 marca 2023 r.