logo komunikatu

Informujemy, że 1 sierpnia 2020 r. (sobota) o godzinie 17:00 na terenie gminy Wąsosz zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w związku z trwającym okresem prowadzenia prac żniwno-omłotowych i występującym zagrożeniem pożarowym.

promesa dla OSP

Dnia 10 lipca dwie jednostki z terenu naszej gminy otrzymały promesę od WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Informacja przypominająca zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, warunki bezpiecznego zachowania się w lesie, korzystania z kąpielisk oraz zasady zachowania podczas burz i nawałnic.

uwaga kleszcze

Praca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami, które są nosicielami wielu groźnych chorób.