uczestnicy wręczenia aktu

14 grudnia br. odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.


Do Urzędu Miejskiego Wąsosza w terminie do 31 października 2023 r. wpłynął jeden wniosek od nauczycielki zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku, z prośbą o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek wraz z dołączoną dokumentacją spełniał wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpił zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu w określonym terminie i godzinie przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Wąsosza i w/w egzaminy zdał.

Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego odbyła się w Urzędzie Miejskim Wąsosza. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Marzeny Jaskulskiej wręczał Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź.

Serdecznie gratulujemy!