Urząd Miejski Wąsosza prosi o wstępne zapisywanie dzieci do żłobka, który będzie uruchomiony do końca 2024 roku w miejscowości Pobiel.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub telefonicznie (tel.:511 135 566) w sekretariacie Klubu Dziecięcego w Wąsoszu do dnia 19.01.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że opieką żłobkową mogą być objęte dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3-go roku życia.