Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: „w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz”

przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Gminy Wąsosz.

Załączone dokumenty:

Zarządzenie - z1092-24 (PDF, 73.63Kb)
Ogłoszenie konkursu - Ogłoszenie do zarz 1092 2024 (PDF, 136.95Kb)